Hotel Restaurant Het Witte Huis

Hotel Restaurant Het Witte Huis
Van Harinxmaweg 20
9246 TL Olterterp

Tel: 0512-382222
 

info@wittehuisolterterp.nl

www.wittehuisolterterp.nl

 

 

Open:
Dagelijks van 11.00 - 21.00 uur.
Op maandag vanaf 17.00 uur.

|  Terug  |