Boschlust

Boschlust, voorheen een boerderij, kende diverse eigenaars: respectievelijk de familie Fockens, Van Boelen en Van Lynden en de Corneliastichting. De bijbehorende schuur, die sinds de bouw aan het begin van de 17de eeuw (hetgeen is af te leiden uit de gele baksteentjes, oftewel Friese geeltjes – Fryske gieltsjes) vrijwel ongewijzigd is blijven staan, is een van de oudste gebouwen van Beetsterzwaag. De boerderij werd na de aanleg van de Commissieweg in 1854

|  Terug  |