Lyndenstein

Lyndenstein werd in 1821 – 1822 gebouwd door de grietman van Opsterland, Frans Godard baron van Lijnden. Architect was Abraham Bruinsma uit Leeuwarden. De laatste Van Lynden die hier heeft gewoond, is de zoon van Frans Godard: Reinhard baron Boelens van Lynden (1827‑1896), in 1859 gehuwd met Maria Catharina barones van Aylva van Pallandt (1834‑1905) uit Neerijnen. Dit echtpaar kreeg slechts één kind: Cornelia Johanna Maria Boelens van Lynden (1860‑1880).

|  Terug  |