Het Lycklamahuis

Het Lycklamhûs, een statig landhuis, is rond 1825 als eenlaagspand gebouwd in opdracht van Catharina Johanna Aebinga van Humalda (1758‑1835), de weduwe, en tweede vrouw (sinds 1797), van Reinhard Franszn (Reinoud) baron van Lynden (1742‑1819). Na haar overlijden in 1835 erfde haar (stief)kleindochter jonkvrouwe Ypkjen Hillegonda van Eysinga (1815-1854) het huis. Zij trouwde in 1836 met de burgemeester van Opsterland, jonkheer Jan Anne Lycklama

|  Terug  |