Het Armenhuis

Het Armenhuis is rond 1835 gebouwd als Diaconie‑Armenhuis van de Hervormde Kerk te Beetsterzwaag – er heerste destijds in deze streek bittere armoede. Er waren twee afdelingen: één voor vrouwen en één voor mannen. De bewoners stonden onder een streng regime van een vader en moeder van het Armenhuis. In 1854 werd het pand herbouwd en vergroot (en qua lengte vrijwel verdubbeld). Vanaf die tijd kwamen de regenten van het Armenhuis bijeen in de regentenkamer,

|  Terug  |