Harinxmastate

De Harinxmastate, een monumentaal blokvormig gestuct landhuis, werd in 1843 in Beetsterzwaag gebouwd door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten (1804‑1876), grietman van Smallingerland. Vanwege het zogeheten Klokoproer  in Drachten in 1842 trad hij af als grietman, waarna hij met zijn gezin naar Beetsterzwaag verhuisde. Zijn woning in Drachten liet hij integraal afbreken en in neoclassicistische stijl herbouwen op een stuk grond dat

|  Terug  |