Fockensstate

De 400 jaar oude Fockensstate met zijn eclectische voorgevel is de oudste state in Beetsterzwaag. Het huis ontleent zijn naam aan Oud Fockens, dat begin 17de eeuw werd gebouwd door Martinus Fockens, die in 1614 grietman van Opsterland werd. Fockens kocht destijds aan de westkant van Beetsterzwaag een stuk grond waar hij in 1616 een boerderij – een ‘seer schoon huys’ – liet bouwen met een gracht eromheen.

Na het uitsterven van de familie Fockens komt het goed in 1692 door vererving in handen van de

|  Terug  |