De Kombuis

De Kombuis

Molenlaan 15

Beetsterzwaag

 

 

 

De Kombuis, een gepleisterd eenlaagspand met rieten dak achter het Eysingahûs, stamt uit het begin van de 18de eeuw. Het diende destijds als onderkomen van de commies (ontvanger der rijksbelastingen) die moest toezien op het malen van het graan in de nabijgelegen Rogmolen (inmiddels gesloopt).

|  Terug  |