Historische highlights

Het Armenhuis
Gebouwd ca. 1835 door de Hervormde Kerk als Diaconie Armenhuis. Na 1927 verenigingsgebouw van de Kerk.
Fockensstate
Grietmanswoning uit de 17de eeuw
Boschlust
Schuur gebouwd begin 17e eeuw. In 1854 verbouwd tot  herberg met Trochreed, een ouderwetse drive-in
De Bakkerij
Gebouwd begin 18e eeuw. Altijd bakkerij geweest. Kreeg in 1908 een prachtige nieuwe voorgevel in Jugendstil.
Eysingahuis
Voormalig onderkomen van het Museum voor Oudheden en Oostersche Voorwerpen, dokterspraktijk, politiebureau en galerie De Ooggetuige.
Lyndenstein
Een beeldbepalend gebouw uit de 19e eeuw, gebouwd in 1821  door Frans Godard baron van Lynden.
Kantongerecht
Het voormalige Kantongerecht uit 1923 is een prachtig voobeeld van neo-classicisme.
Hoofdstraat 30
Dit pand is gebouwd begin 1700 als een dubbele arbeiderswoning. Is sinds 1990 een Rijksmonument.
Het Oude gemeentehuis
Gebouwd in 1837 als huis van de grietenij van Opsterland. De grietman was voorloper van de huidige plattelandsburgemeester
Huize Bordena
In 1868 gebouwd door Joachimus Lunsingh Tonckens, burgemeester en huisarts, in 1866 erfgenaam
Harinxmastate
In 1843 verplaatst van Drachten naar deze locatie door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten.
Dorpskerk
Gebouwd in 1803 en gefinancierd door de families Van Lynden en  Van Teyens. ieder voor de helft.
Prins Heerlijck
Het huis met de vier daken.
Het Lycklamahuis
Gebouwd rond 1825 door Catharina AEbinga van Humalda, douairiere van Lynden. Nu deel van het gemeentehuis van Opsterland.
Het Huis met de Arend
Gebouwd begin 18e eeuw. Was in de vorige eeuw bekend vanwege de Schroor’s van Ouds Beroemde Boterballetjes.
De Kombuis
Gebouwd begin 18e eeuw. Woonhuis van de kommies van belasting. Later dubbele arbeiderswoning
Voormalige Notariswoning
Gebouwd begin 19e eeuw. In 1868 door Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten verhoogd met een verdieping.
Koetshuis Lycklamahuis
Gebouwd ca. 1836 als koetshuis met stalling en koetsierskamer. Nu raadszaal van de gemeente Opsterland.
St. Hippolytuskerk Olterterp
Het zo schilderachtig liggende kerkje in het groen is niet voor niets zo geliefd bij bruidsparen, een romantischer omgeving kun je je nauwelijks voorstellen!