Activiteiten

Open Monumentendag 2016
Het landelijke thema voor Open Monumentendag op zaterdag 10 september is Iconen en symbolen.
Doarp oan 'e Beke
Beetsterzwaag presenteert 'Doarp oan 'e beke'   Dorpslied Beetsterzwaag
Historische rondleiding
Maak met eigen gezelschap o.l.v. een dorpsgids een wandeling langs historisch Beetsterzwaag
Bedrijvig Beetsterzwaag
De tweede druk is verschenen van het boek over bedrijvigheid vanaf 1800 tot heden in Beetsterzwaag.
De Tropische Kas
Laat u rondleiden door dit historisch kassencomplex voorheen van de familie Lycklama à Nijeholt
Parkwandeling
Maak met uw eigen groep een wandeling door de historische parken van Beetsterzwaag
De Tropische Kas
Elke laatste zondag van de maand tonen wij u de details van het historische kassen- complex , waar u anders aan voorbij zou gaan!
Parkwandeling
Geniet de eerste zondag van de maand van de parken die de adel heeft gecreëerd. Bijzondere planten en bomen, kunst en cultuurhistorie
Wandeling Om de West
Het verleden komt tot leven op Kerkepad West en in Oud Beets
Adellijk wandelen
Historische rondleiding langs de highlights in het dorp Elke zaterdagmiddag in juni, juli en augustus
Winterrondleiding
De natuur ligt in de winter stil. De tropen kennen geen winter. Beleef dit in de Tropische Kas!
Tsjerkepaad 2016
Ook dit jaar is de Dorpskerk (St. Martenskerk) in Beetsterzwaag tijdens “Tsjerkepaad” voor bezoek geopend.