Liphusterheide

Toegankelijk vanaf de dwars door de heide lopende Ald Hearrewei

www.natuurkaart.nl

 

Eigenaar:

Familie van Harinxma thoe Slooten

It Fryske Gea

|  Terug  |