Het Wallebos

Aan de zuidrand van Beetsterzwaag

 

Vrije wandeling op wegen en paden

 

Eigenaren:

Van Teijens Fundatie,

Fam. van Harinxma thoe Slooten,

Corneliastichting

|  Terug  |