Natuurgebieden

Landgoed Olterterp
Karakteristiek parkbos met landhuis, adellijk kerkje en begraafplaats, lanen, vijvers en andere cultuurhistorisch erfgoed.
Liphusterheide
Karakteristieke heide in het uitgeveende deel van het beekdal van het Alddjip.
Lycklamapark
Tuin en overtuin, behorende bij het Lycklamahûs, aangelegd vanaf 1838. Er staan hier bijzondere bomen.
Het Wallebos
Dichte bebossing tussen de oudste dijk van Friesland, de Walle, en de hooilanden van het Alddjip.
monumentale bomen
Niet alleen oude gebouwen, maar ook monumentale bomen sieren Beetsterzwaag
Alpherveld
Op de verbossing teruggewonnen heide rond oude meanders van het Konmingsdiep