In Nederland is er nog steeds sprake van een tekort aan woningen. De laatste jaren zijn er om deze reden veel woningen bijgekomen. Er zijn dus veel woningen gebouwd in de afgelopen decennia, mede hierdoor is het verschil tussen natuur en stad almaar groter geworden. De manier waarop we onze huizen bouwen is hiervoor een van de belangrijkste oorzaken. Deze manier van omgaan met natuur en de bouw van onze huizen heeft ervoor gezorgd dat we een duidelijke afname hebben gezien van flora en fauna in ons land. Steeds meer verschillende planten en diersoorten zijn daardoor schaarser of helemaal niet meer te vinden in Nederland. Natuurinclusief bouwen biedt hier de oplossing voor. 

Waarom is natuurinclusief bouwen van belang?

Natuurinclusief bouwen biedt veel verschillende voordelen, deze voordelen geven voor veel mensen al de doorslag om voor natuurinclusief bouwen te kiezen, maar natuurinclusief bouwen is om andere redenen van essentieel belang in Nederland. Ten eerste zorgt het natuurinclusief bouwen van huizen er namelijk voor dat de biodiversiteit in een gebied, of stad drastisch vergroot wordt. Dit is natuurlijk mooi voor de natuur en goed voor de omgeving, maar dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat plaagdieren, zoals muggen en ratten op een natuurlijke manier verjaagd kunnen worden. Zodat deze soorten natuurlijk ingedampt blijven. Tevens verhoogt natuurinclusief bouwen de leefkwaliteit in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, een Ecologisch werkprotocol garandeert dit. 

Hoe gaat het in zijn werking

Natuurinclusief bouwen omvat veel verschillende technieken, maatregelen en regels die ervoor zorgen dat de natuur betrokken wordt bij de bouw van uiteenlopende soorten gebouwen. Voorbeelden van de maatregelen zijn onder andere het plaatsen van groene daken. Daken die bedekt zijn met mos bijvoorbeeld. Of het plaatsen van vleermuistorens en kasten. Maar ook de aanleg van insecten muren, vijvertjes of stukjes natuur dragen bij aan een natuurinclusieve omgeving. Zie hier voor alle mogelijke maatregelen die jij kunt nemen. De natuur wordt dus geïntegreerd in de omgeving bij gebouwen die natuurinclusief gebouwd worden. Het gaat hier dus echter niet om het planten van een nieuwe bos om de hoek, maar echt om het integreren van de twee omgevingen. Dit betekent dus ook een totaal andere kijk op het bouwen van uiteenlopende panden.