Koningsdag Doarpsrounte

Koningsdag Beetsterzwaag! De dag begint met een optocht, ‘s ochtends start deze om 10.00 uur (‘s avonds 19.30 uur) Vanaf elf uur beginnen de braderie, de vrijmarkt en de kinderspelen. De plaatselijke restaurants organiseren voor de dertiende keer hun succesvolle ‘Priuwerij’ en op het Sweachster terras zal de gehele dag gezorgd worden voor muziek door verschillende bandjes/ singer-songwriters.

|  Terug  |